Организация за координация на взаимодействието между доброволците, защитаващи семействата си от инвазията на социалните служби /СС/

 
Възраждане

Кратка класфикация на неправителствените организации


За да разбера какво всъщност се случва - проследих парите, които задвижват НПО-тата, защото, каквото да ви говорят - (почти) винаги става дума за пари!

Хората трудно съумяват да се ориентират в какафонията от стотици неправителствени организациии, които се конкурират за вниманието им. Но хаосът е привиден. Както навсякъде, внимателния задълбочен поглед открива йерархията и може лесно да ги класифицира, така че запознатите бързо и лесно да се ориентират в ситуацията -
кой, как, защо, какви послания отправя.

Неправителствените се делят на

ИМИТИРАЩИ неправителствени организации и
ИСТИНСКИ неправителствени организации

ИМИТИРАЩИТЕ, наричани още ПсевдоНЕправителствени са 90% от всички организации. Характерно за тях е, че получават финансиране от правителството и от външни източници. Те са социално-инженерни инструменти и агенти на влияние.
От своя страна се делят на

- НАДправителствени. Правителството е в подчинено положение - то е длъжно да финансира, да предоставя дипломатически имунитет, да бъде обект на мониторинг и да изпълнява “препоръките”. Пример за такива организации са Юницеф, а при приемане на истанбулската конвенция - и GREVIO.

- ПРОправителствени. Те са първостепенни разпоредители на грантаджийските бюджети. Често се именуват “институти”, въпреки в работата им няма никаква обективност и научна честност - те са агенти на влияние. Те задават темите.
Тях ги деля според медийните им функции на два подвида - ПРО-А и ПРО-Б
ПРО-А са невидими за широката публика. Те избягват медиите. Трудно е да бъдат обвинени в каквото и да било, защото рядко показват публично каква позиция са заели. Изключение направи Истанбулската конвенция - очевидно казусът беше изключително важен за социалните инженери и принудиха ПРО-А да се изявят като ПРО-Б. Пример за такива организаци са “Български Център за Нестопанско Право”, “Институт за Социални Дейности и Практики”,
ПРО-Б са “говорители”. Те са “на всяко гърне мерудия”, винаги видими, винаги в медиите, винаги в центъра на вниманието, компетентни по всяка тема. Такива са например “Български Хелзинкски Комитет” или “Национална Мрежа на Децата”.
ПРОправителствените са и източник на кадри за висшата администрация. Техни кадри постоянно заемат високите етажи в министерства и агенции, като не остават там дълго, а мигрират обратно към института, докато друг техен колега заема мястото им, така че прокламираната от тях политика да бъде постоянно на дневен ред в съответното ведомство.

- Клакьори. Те се генерират в неизчерпаеми количества чрез NGOгенератора (за него виж по-долу). Тези са горе-долу - един човек - едно НПО. Нямат нито собствена кауза, нито собствено финансиране. Всъщност каузата им е да получават финансиране. Те, за да правят каквото и да било се нуждаят от парите по проектите, които им отпускат първостепенните разпоредители. Когато получат пари по проекти те пак нищо не правят, но вече изпълняват команди: “Лай!” - лаят, “Върти опашка!” - въртят опашка.
Както стана дума - генерират се от NGO генератора. Това е финансова програма “за развитие на гражданското общество”. Тя осигурява пари на всеки компрадор, който пожелае да си направи клакьорско НПО и да си живее добре. Достатъчно е да демонстрираш, че си готов да сътрудничиш - и животът ти автоматично става значително по-лесен. Пример за такива са 150-те организации - пълнеж на НМД, или 200-те организации, подписали писмото в подкрепа на Истанбулската конвенция. Клакьорите нямат експертиза. Те не знаят какво правят и защо, затова избягват публичност. Ако поставиш клакьор на светло - той се изпарява като дим. Те са силно кресливи, но само само когато са в голяма група и са зад гърба на ПРО-Б.

ИСТИНСКИТЕ неправителствени, за да ги различаваме от имитациите ги наричаме и АНТИПРАВИТЕЛСТВЕНИ. Тези организации са под 10% от всички НПО организации, но те са истинският страж на обществото ни. Те не получават пари по проекти. Самоиздържат се - само от членски внос. Те нямат хора на заплата, всеки член дарява усилията си на каузата си, а и сам покрива разходите, които прави за дейността си. Тези организации имат кауза. Те са изключително компетентни. Всеки от хората в организацията работи и с ръцете, и с ума и със сърцето си. Те са в състояние да наклонят везните в своя полза, дори когато от другата страна стои неизброим по количество враг.
Препоръчвам на всеки да намери своята кауза и да пожертва време и усилия в нейна полза. Аз, давайки от себе си малко труд на ползу роду, без да очаквам нищо в замяна -
съм получавал много. Получавал съм безценни познания и прозрения. Горещо ви препоръчвам и на вас включване в неправителствените (антиправителствените) каузи .

Цитадела

Сайтът е проект на Движение „Възраждане“