Организация за координация на взаимодействието между доброволците, защитаващи семействата си от инвазията на социалните служби /СС/

 
Възраждане
Инструкции

Инструкции


Всеки един от нас във всеки момент може да се сблъска със служителите на СС.  Всеки сблъсък с тези служби е неприятен. Опонентите ни са добре подготвени и извършват тази дейност "по занятие" - безчувствено и  безмилостно. Ние - напротив - сблъскваме се с тях за първи път, а залогът за нас е огромен.  Те идват на група - до осем души, включително униформена полиция, а ние ще сме сами. Те избират времето и мястото - удобно за тях и изненадващо за нас. Активистите на Цитадела ще са подготвени за този момент. 
Подробни указания ще бъдат разпространявани по вътрешните канали за комуникация. Кратка инструкция може да видите тук:  
  

1 Запазете самообладание!
  Сега не е момента да се вълнувате и да се притеснявате!
  Тук е България, а ВАШИТЕ ДЕЦА СА В ЦИТАДЕЛАТА, защитени от хиляди доброволци, които при нужда ще ви се притекат на помощ!

2. При първа възможност уведомете някого от координаторите ви.

3.  Не се притеснявайте от униформената полиция - те не са ваши врагове. Присъствието им пази в равна степен и служителите на СС, и вас.  

3. Не им се карайте - безполезно ще е, издавате притеснение и слабост.

4. Не бързайте! Дръжте ги "на прага" максимално дълго. Не сте длъжни да допускате никого в дома си. Дори униформен полицай няма право да влезе непоканен у вас, без издадена съдебна заповед за конкретния ви адрес. Дръжте СС извън прага на дома си поне до идването на подкрепа.  Те имат работно време, а вие бърза работа нямате. Първо поискайте да се представят вербално. Запишете си на хартия имената, длъжностите и функциите, които твърдят, че имат. При възможност - записвайте ги и аудио или видео. След това поискайте да се легитимират със съответните - служебни карти. Имате право да бъдете осведомени и да ви бъдат предоставени доказателства защо са при вас, кой и на какво основание ги изпраща.  Представете си, че не са истински служители а измамници - накарайте ги да докажат по категоричен начин, че не са такива. Прекъсвайте общуването с тях, за да се консултирате по телефона с адвокати или координатори. Снимайте с телефона си всяка хартия, която ви показват и за която твърдят, че е някакъв документ, който ви касае. Трябва да ви предоставят заповедта "за закрила" на началника на ДАЗД. Ако в предоставената ви заповед посетителите ви не са споменати поименно, а само като длъжност - трябва да предоставят документи, удостоверяващ, че точно те изпълняват тази длъжност.

5. Не бързайте! Не сте длъжни да знаете всичките им вътрешноведомствени образци, бланки и процедури. Искайте да ви разяснят правата ви и процедурите си. Каквото и да ви кажат - не им вярвайте! Те най-вероятно се водят от някакви вътрешноведомствени паметки, които не кореспондират на 100% със законите, кодексите и конституцията.Искайте да ви го предоставят за време, което ще ви е достатъчно да го прочетете и да се запознаете с него. Снимайте го и ако имате възможност - веднага го пращайте по вайбър - на адвоката си и/или на координатора си. 
Всичко това следва да се извърши бавно и методично пред прага на вашето жилище, в продължение на "първия час".


6. Освен вербалната комуникация, която осъществявате, вие трябва да им изпратите и ясно невербално послание:  тук излишни деца няма, но пък има много хора - адекватни и компетентни, чието хоби е да следят работата им старателно и прецизно да санкционират грешките им. Когато си тръгват от вас - служителите от СС трябва да се радват, че са се отървали от нас, а не обратното!      

7. След извършването на представянето на посещаващите ви длъжностни лица, запознаването ви с документите, които те са съставили и идването на други членове на Цитадела вие трябва да вземете решение дали да допуснете някакви лица - и кои от тях да допуснете. Ако социалните са успели правилно да разчетат посланията ви - те вече би трябвало да са установили, че това е "Цитаделен" случай - силно токсичен за тях и няма да имат търпение да го приключат с доклад и да си ходят.  В този вариант трябва да им се окаже минимално съдействие, което ще им позволи да си попълнят бланките и да си заминават.  Не сте длъжни да мотивирате отказа да ги допуснете в жилището си, но можете да го направите - кажете им, че детето спи, или тази вечер имате планирана кино вечер с гледане на филмче заедно, или ще пишете домашно по математика...
Ако все пак сте ги допуснали: не им давайте да шарят нагоре- надолу но и не се притеснявайте: На укорителния въпрос "Защо тенджерата е на пода?" верният отговор е "Защото на нас така ни е удобно!", а неправилния е "Не ми стига времето да се справям в кухнята". 


КАКВОТО И ДА ВИ СЕ СЛУЧИ - НЕ СЕ СТРАХУВАЙТЕ!
ВСИЧКО, КОЕТО ВИ СЕ СЛУЧВА Е ОБРАТИМО!
ВИЕ НЕ СТЕ САМИ!


Нашите деца се нуждаят от родителска и обществена защита, а Цитадела е инструмент за постигането на тази цел!

Приемаме лично всяко незаконно действие от страна на СС и ще бъдем безкомпромисни при всеки опит да бъдат нарушени правата ни!

Подробни обяснения и инструкции ще получите на регионалните срещи на Цитадела, както и на националната конференция за членовете на организацията.
Станете един от нас - заедно сме силни!

БЪДЕТЕ ГОТОВИ ПРИ НУЖДА ДА НАПРАВИТЕ ЗА ВСЕКИ ЧЛЕН НА ЦИТАДЕЛА ТОВА, КОЕТО ОЧАКВАТЕ ТОЙ ДА НАПРАВИ ЗА ВАС!

 

Цитадела

Сайтът е проект на Движение „Възраждане“