Организация за координация на взаимодействието между доброволците, защитаващи семействата си от инвазията на социалните служби /СС/

 
Възраждане

Общи условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на уебсайта www.webdesignbg.com

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между създателите и посетителите на уебсайта www.citadela.bg.
(2) При отваряне на уебсайта посетителите се съгласяват с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА САЙТА

Чл. 2. Николай Георгиев Дренчев:
 

Чл. 3. (1) Уебсайтът предоставя на посетителите информация относно социалните дейности и практики и пътищата за тяхното променяне съгласно вижданията на създателите и поддържащите сайта..

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички информационни страници и статии в сайта са написани от нас и са изключителна интелектуална собственост, освен в случаите когато е упоменато друго. Те са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права и могат да бъдат използвани след споделяне на източника

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 5. (1) С приемане на тези общи условия на сайта посетителите се съгласяват да бъдат идентифицирани чрез въвежданите лично от тях данни, по тяхно желание, във формите за обратна връзка в сайта.

(2) При предоставяне от посетителите на лични данни през сайта, посетителите се съгласяват изрично с тяхното изпращане до сайта.

(3) Сайта ползва изпратените от посетителите име и електронна поща само и единствено за целите, за които са му предоставени.  Citadela.bg гарантира на своите посетители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.

(4)  Сайта използва външна стандартна услуга от Google Analytics, с която отчита посещенията на уебсайта, проследява поведението на посетителите на сайта, като това става анонимно. За целта Google Analytics ползва вашия IP адрес, който в много случаи може да е споделен с други потребители на вашия интернет доставчик.

(6) Сайта съхранява предоставените от вас данни в  базd данни на хостинг сървъра.

(7)Сайта не споделя, не разкрива и не продава получените от вас данни на трети лица или фирми.

(8) В сайта посетителите се съгласяват Уебдизайнбг ЕООД да събира данни от прочитане на бисквитки, които представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания от тях браузър и се съхраняват на тяхното устройство, за да може сайтът да го разпознава.

(9) Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра на посетителите и се изтриват в момента, в който затворят уебсайта. Бисквитките не съдържат никакви лични данни за посетителите на www.webdesignbg.com.

(10) Посетителитеq в качеството си на физически лица се съгласяват сайта да съхранява информация или да получава достъп до информация, съхранена чрез бисквитки в техните устройства, за да направи уебсайта по-лесен и по-полезен за тях.

(11) Посетителите на www.цитадела,bg могат по всяко време да изключат бисквитките на браузъра си или да ги изтрият от твърдия си диск.

V. ИЗМЕНЕНИЯ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ

Чл. 6. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от  по всяко време, като  се задължаваме да публикуваме и актуализираме датата на документа. Измененията влизат в сила за всички посетители от момента на публикуването им.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 7. (1) За неуредените въпроси в тези общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 8. (1) Настоящите общи условия влизат в сила за всички посетители на www.webdesignbg.com считано от 17.05.2018 г.


Citadela.bg
Николай Георгиев Дренчев
гр. София, 02.02.2020 г.

Цитадела

Сайтът е проект на Движение „Възраждане“